درباره ما

 -1اهداف وسیاستها:

ارائه خدمات مهندسی و مشاوره ای ونظارتی در زمینه های : نرم افزار، سخت افزار ، شبکه و نیز سیستمهای اطلاعات مدیریت مرتبط به فناوری اطلاعات IT و بکارگیری

نیروهای متخصص و کارآمد جهت توسعه و پشتیبانی سیستم های متمرکز اطلاعاتی با توجه به فناوری روز دنیا و بکارگیری ابزارهای نوین مدیریتی و اجرائی در تولید

محصولات و ارائه خدمات با تلاش مستمر برای توسعه فناوری جدید اطلاعات در سطح استان وکشور

 -2زمینه های فعالیت شرکت:

مهندسی سیستم های سخت افزاری (بازرگانی ، فروش ، تعمیر و نگهداری و پشتیبانی ، آموزش های فنی و تخصصی فناوری اطلاعات )

مهندسی شبکه و ارتباطات رایانه ای (طراحی ،اجرا ، توسعه ، مدیریت ، امنیت ، پشتیبانی)

مهندسی سیستم های نرم افزاری (مشاوره ، طراحی ، ساخت ،استقرار ، پشتیبانی ، اینترنت ISP وطراحی صفحات وب)